MyFeed Personalized Content
Sustainability Banner
Nestle logo

HÅLLBARHET

VÄLKOMMEN TILL NESTLÉ BARNMAT HÅLLBARHET

Hos Nestlé tror vi på matens förmåga att förbättra livskvaliteten.

Hos Nestlé tror vi på matens förmåga att förbättra livskvaliteten.

Denna tro driver vår önskan att använda vår globala skala, våra resurser och vår expertis för att bidra till en hälsosammare och mer hållbar framtid för människor och för planeten.

Att skapa delat värde (Creating Shared Value, CSV) är kärnan i vårt syfte: att frigöra matens kraft för att förbättra livskvaliteten för alla, idag och för kommande generationer.

Vår inställning till hållbarhet är omfattande och understöds av åtaganden att sträva efter nettonollutsläpp och leveranskedjor utan avskogning samt att främja regenerativt jordbruk i stor skala. Dessutom har vi åtagit oss att förbättra förvaltningen av vatten, utveckla bättre förpackningar med förbättrad cirkularitet, skapa möjligheter för unga människor och bygga upp en mångfaldig och inkluderande arbetsstyrka.
 

tipsblue@
HÅLLBARHETSOMRÅDEN
Hållbarhet Nestlé Barnmatsburkar
Hållbarhet Nestlé Barnmatsburkar

Nestlés barnmatsburkar tillverkas i vår egen barnmatsfabrik i Turku i Finland. Alla våra barnmatsprodukter i glasburk produceras med 100 % förnybar energi och inget avfall från vår fabrik skickas till soptippen.

Hållbarhet Nestlé Gröt och Välling
Hållbarhet Nestlé Gröt och Välling

Våra värderingar är de korn vi sår i allt vi gör, från frö till skål, vi bryr oss som en förälder

checklistblue
HUR MAN SORTERAR NESTLE BARNMAT

LÅT OSS TILLSAMMANS VÄRNA OM MILJÖN 

Tack för att du deltar tillsammans med oss i den effektiva återvinningen av Nestlés barnmatsförpackningar! 

Källsortering av Produkter​

Nestlé barnmatsburkarSortera burken som glas och locket som metall.​
Nestlé min Gröt​Låda som papper/ kartong och påse som plast.​
Nestlé Välling​Lådan som papper/ kartong och påse som plast.
Nestlé Välling (Drickfärdig)​Förpackningen sorteras som kartong.​
Nestlé min Frukt klämmis​Förpackningen och korken sorteras som hårdplast.​
Nestlé Little Rockets klämmis​Förpackningen och korken sorteras som hårdplast.​
Nestlé NutriPuffs (35g)​Förpackningen sorteras som metall och locket som hårdplast.​
Nestlé min YogoFrukt​Ytterförpackningen sorteras som papp. Plastförpackningarna sorteras som hårdplast.​
NAN pulver plåtburk​Burken och folien sorteras som metall, locket och skopan som hårdplast.
NAN pulver ​kartongKartong som pappersförpackning, skopa som plastförpackning och innerpåsar som restavfall.
NAN drickfärdig med skruvlockTetra sorteras som kartong och locket som hårdplast​
FRAMSTEG MOT HÅLBARHET GLOBALT

VI LÅG PÅ DEN NIVÅN ÅR 2023

Läs mer i våra Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

13.58% 

minskning av våra utsläpp 
av växthusgaser (GHG) 
2023 jämfört med 
baslinjen 2018 

15.2% 

av våra viktigaste ingredienser
kommer från jordbrukare som 
tillämpar regenerativa 
jordbruksmetoder

83.5 %

av plastförpackningarna är avsedda
för återvinning 2023

14.9 %

minskning av jungfrulig plast
mellan 2018 och 2023.

CEO quote

 

GLOBALA ÅTAGANDEN

Minskning av växthusgaser (GHG) Emmisioner jämfört med baslinjen 2018

Nivå år 2023
 

13.58% 

Minskning av våra utsläpp 
av växthusgaser (GHG) 
2023 jämfört med 
baslinjen 2018 


 

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

Vi strävar efter
 

20% minskning till 2025 
jämfört med baslinjen 2018
 

50% minskning till 2030 
jämfört med baslinjen 2018
 

Net Zero senast 2050

 

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

Vår strategi för nollutsläpp av växthusgaser (GHG)

En detaljerad analys av våra utsläpp av växthusgaser, som genomfördes när vi fastställde vår baslinje för 2018, visade att nästan 95% av vårt fotavtryck utgjordes av Scope 3-utsläpp av leverantörsledet, t.ex. från jordbruk och markanvändning. Mejeriingredienser är vår största enskilda utsläppskälla och står för 24% av våra totala utsläpp.

För att hantera våra Scope 3-utsläpp har vi utvecklat Nestlé Forest Positive Strategy
och Nestlés ramverk för jordbruk. Vi minskar också koldioxidutsläppen tillsammans med vår logistikverksamhet och fortsätter att samarbeta med leverantörer, jordbrukare och samhällen för att öka användningen av regenerativa jordbruksmetoder. Vi levererar Nestlés Net Zero Roadmap genom utsläppsminskningar och förändringar i värdekedjan. Vi använder inte kompensation eller frivilliga marknadskrediter för att uppnå våra SBTi-godkända mål.

Bara 5% av våra baslinjeutsläpp var Scopes 1 och 2, från vår egen verksamhet. För dessa är vår primära strategi att minska utsläppen av växthusgaser genom att öka energieffektiviteten och även genom att övergå till förnybara energikällor.

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

GLOBALA ÅTAGANDEN

Viktiga ingredienser kommer från jordbrukare som 
tillämpar regenerativa jordbruksmetoder

Nivå år 2023


15.2% 

Av våra viktigaste ingredienser 
kommer från jordbrukare 
som tillämpar 
regenerativa jordbruksmetoder

 


Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

Vi siktar på
 

20% från jordbrukare som 
tillämpar regenerativa 
jordbruksmetoder till 2025
 

50% från jordbrukare som 
tillämpar regenerativa 
jordbruksmetoder till 2030

 

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

Nestlés väg till mer regenerativa jordbruksmetoder  

Vår Net Zero Roadmap visar att nästan två tredjedelar av våra växthusgasutsläpp kommer från jordbruket, så att ta itu med dessa är avgörande för att uppnå våra mål. Vi hjälper jordbrukare och livsmedelsproducenter att vara en del av denna förvandling genom att skala upp regenerativt jordbruk i syfte att förbättra markhälsan, binda kol, stödja livsmedelsförsörjningen, återställa vattenresurser och möjliggöra biologisk mångfald.

Regenerativa jordbruksmetoder kan hjälpa jordbrukare att undvika risker i samband med försämring av ekosystemtjänster. Det ökar också den biologiska mångfalden och förbättrar samhällenas ekonomiska tillväxt och motståndskraft. Regenerativt jordbruk kan bidra till att minska utsläppen av växthusgasers utsläpp och bidra till upptag av koldioxid

Nestlémodellen ger liv åt regenerativt jordbruk genom fem pelare: biologisk mångfald, vattensäkerhet och vattenkvalitet, markhälsa, olika odlingssystem och integrering av djurhållning samt kollektiva åtgärder och åtgärder i landskapet.


Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

GLOBALA ÅTAGANDEN

Framsteg mot hållbara förpackningar globalt

Plastförpackningar utformade 
för återanvändning

 

Nivå år 2023


81.9 %

av plastförpackningarna är avsedda
för återvinning 2022 
 

 

Målsättningar


Vi siktar på över 95% till 2025
 

Vi arbetar för att 100% 
ska vara återvinningsbara 
eller återanvändbara 

 

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

Minskning av 
jungfruplast

 

 

Nivå år 2023

14.9 %

minskning av jungfrulig plast
mellan 2018 och 2023.

 

 

Målsättningar

Vi strävar efter att minska 
användningen av ny plast 
med 1/3 till 2025 jämfört 
med baslinjen 2018

 

 

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

En Cirkulär Ekonomi för plast

Vår vision är en värld där ingen av Nestlés förpackningar, inklusive plast, hamnar på soptippen eller som skräp.

Vi är en del av Ellen MacArthur Foundation's New Plastics Economy - ett initiativ som mobiliserade den första frivilliga branschåtgärden 2017 - och vi har lovat att arbeta som en bransch för att skapa en cirkulär ekonomi för plast.
Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2022

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2023

searchblue
Vår förpackningsstrategis fem grundpelare

Vår förpackningsstrategi är vetenskapligt baserad och drar nytta av det branschledande arbetet
vid Nestlé Institute of Packaging Science. Institutet etablerades i 2019 och har cirka 50
förpackningsexperter som ägnar sig åt att utveckla nästa generations hållbara förpackningsmaterial

P1

Pelare 1: Färre förpackningar - minska 

Minska vår användning av förpackningsmaterial av ny plast, ta bort onödig plast och öka andelen återvunnet material.

P2

Pelare 2: Färre förpackningar - återanvända och fylla på 

Skala upp återanvändbara förpackningar och system för bulkdispensering för att eliminera behovet av engångsförpackningar.
 

P3

Pelare 3: Bättre förpackningar - ny design 

Banbrytande alternativa material, ny teknik och innovativa förpackningslösningar för att underlätta återanvändning och återvinning.
 

P4

Pelare 4: Bättre system - återvinning

Stödja infrastruktur för insamling, sortering, återanvändning och återvinning för att forma en avfallsfri framtid.
 

P5

Pelare 5: Bättre system - ompröva beteenden

Ompröva tankesätt och beteenden på Nestlé, hos återförsäljare och konsumenter.
 

Search icon

Har du fortfarande inte hittat vad letar du efter?

Testa vår nya smarta sökmotor. Vi har alltid något att erbjuda dig.