MyFeed Personalized Content
Sustainability Banner
Nestle logo

HÅLLBARHET

VÄLKOMMEN TILL NESTLÉ BARNMAT HÅLLBARHET

Hos Nestlé tror vi på matens förmåga att förbättra livskvaliteten.

Denna tro driver vår önskan att använda vår globala skala, våra resurser och vår expertis för att bidra till en hälsosammare och mer hållbar framtid för människor och för planeten.

Att skapa delat värde (Creating Shared Value, CSV) är kärnan i vårt syfte: att frigöra matens kraft för att förbättra livskvaliteten för alla, idag och för kommande generationer. Vi har strävat efter att bygga upp vår verksamhet genom att fatta beslut som inte bara är bra för oss utan även för samhället och planeten.

Vårt arbete styrs av en önskan att bidra till näringsriktiga och hållbara kostvanor, att hjälpa till att skydda, förnya och återställa naturresurser, att hjälpa till att stärka samhällen och att bedriva en ansvarsfull verksamhet.

Vår inställning till hållbarhet är omfattande och understöds av åtaganden att sträva efter nettonollutsläpp och leveranskedjor utan avskogning samt att främja regenerativt jordbruk i stor skala. Dessutom har vi åtagit oss att förbättra förvaltningen av vatten, utveckla bättre förpackningar med förbättrad cirkularitet, skapa möjligheter för unga människor och bygga upp en mångfaldig och inkluderande arbetsstyrka.

tipsblue@
HÅLLBARHETSOMRÅDEN
Hållbarhet Nestlé Barnmatsburkar
Hållbarhet Nestlé Barnmatsburkar

Nestlés barnmatsburkar tillverkas i vår egen barnmatsfabrik i Turku i Finland. Alla våra barnmatsprodukter i glasburk produceras med 100 % förnybar energi och inget avfall från vår fabrik skickas till soptippen.

Hållbarhet Nestlé Gröt och Välling
Hållbarhet Nestlé Gröt och Välling

Våra värderingar är de korn vi sår i allt vi gör, från frö till skål, vi bryr oss som en förälder

Nan
Hållbarhet NAN

Information kommer snart

FRAMSTEG MOT HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR GLOBALT

81.9 %

av plastförpackningarna är avsedda
för återvinning 2022 

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2022

10.5 %

minskning av jungfrulig plast
mellan 2018 och 2022.

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2022

CEO quote

 

checklistblue
VÅRA ÅTAGANDEN

Vi har lovat följande
fram till 2025

 År 2025 strävar vi efter att minska nytillverkad plast
med en tredjedel, jämfört med baslinjen 2018

År 2025 ska över 95 % av våra plastförpackningar
vara designade för återvinning och vi fortsätter
att arbeta för att 100 % ska vara återvinningsbara
eller återanvändbara

 

Källa: Creating Shared Value and Sustainability Report 2022

En Cirkulär Ekonomi
för plast

Vår vision är en värld där ingen av Nestlés förpackningar, inklusive plast,
hamnar på soptippen eller som skräp.

Vi är en del av Ellen MacArthur Foundation's New
Plastics Economy - ett initiativ som mobiliserade
den första frivilliga branschåtgärden 2017 
- och vi har lovat att arbeta som en bransch
för att skapa en cirkulär ekonomi för plast.

Källa Creating Shared Value and Sustainability Report 2022

searchblue
Vår förpackningsstrategis fem grundpelare

Vår förpackningsstrategi är vetenskapligt baserad och drar nytta av det branschledande arbetet
vid Nestlé Institute of Packaging Science. Institutet etablerades i 2019 och har cirka 50
förpackningsexperter som ägnar sig åt att utveckla nästa generations hållbara förpackningsmaterial

P1

Pelare 1: Färre förpackningar - minska 

Minska vår användning av förpackningsmaterial av ny plast, ta bort onödig plast och öka andelen återvunnet material.

P2

Pelare 2: Färre förpackningar - återanvända och fylla på 

Skala upp återanvändbara förpackningar och system för bulkdispensering för att eliminera behovet av engångsförpackningar.
 

P3

Pelare 3: Bättre förpackningar - ny design 

Banbrytande alternativa material, ny teknik och innovativa förpackningslösningar för att underlätta återanvändning och återvinning.
 

P4

Pelare 4: Bättre system - återvinning

Stödja infrastruktur för insamling, sortering, återanvändning och återvinning för att forma en avfallsfri framtid.
 

P5

Pelare 5: Bättre system - ompröva beteenden

Ompröva tankesätt och beteenden på Nestlé, hos återförsäljare och konsumenter.
 

checklistblue
HUR MAN SORTERAR NESTLE BARNMAT

LÅT OSS TILLSAMMANS VÄRNA OM MILJÖN

Tack för att du deltar tillsammans med oss i den effektiva återvinningen av Nestlés barnmatsförpackningar! 

Källsortering av Produkter​

   
Nestlé barnmatsburkar Sortera burken som glas och locket som metall.​
Nestlé min Gröt​ Låda som papper/ kartong och påse som plast.​
Nestlé Välling​ Lådan som papper/ kartong och påse som plast.
Nestlé Välling (Drickfärdig)​ Förpackningen sorteras som kartong.​
Nestlé min Frukt klämmis​ Förpackningen och korken sorteras som hårdplast.​
Nestlé Little Rockets klämmis​ Förpackningen och korken sorteras som hårdplast.​
Nestlé NutriPuffs (35g)​ Förpackningen sorteras som metall och locket som hårdplast.​
Nestlé min YogoFrukt​ Ytterförpackningen sorteras som papp. Plastförpackningarna sorteras som hårdplast.​
NAN pulver plåtburk​ Burken och folien sorteras som metall, locket och skopan som hårdplast.
NAN pulver ​kartong Kartong som pappersförpackning, skopa som plastförpackning och innerpåsar som restavfall.
NAN drickfärdig med skruvlock Tetra sorteras som kartong och locket som hårdplast​
Search icon

Har du fortfarande inte hittat vad letar du efter?

Testa vår nya smarta sökmotor. Vi har alltid något att erbjuda dig.