MyFeed Personalized Content
Growth Tracker Banner

Tillväxtkurvor

Håll koll på hur ditt barn växer, centimeter för centimeter och gram för gram.
Du kan lägga in både vikt och längd och jämföra resultaten med standarderna.
Det kan också vara praktiskt vid nästa läkarbesök.

Obs: De metoder som används i denna applikation bygger på en uppskattning som tar hänsyn till information som tillhandahålls av användaren och vetenskaplig kunskap/förståelse inom detta område. Användningen av denna applikation sker helt efter användarens eget omdöme och ersätter inte några formella råd från din läkare eller vårdgivare. Användaren tar på sig eventuella risker som är förknippade med användningen av denna applikation.

Referens: WHO Child growth standards

Lägg till ditt barns vikt, längd eller båda

(*) Dessa fält är obligatoriska

Barnets kön *
Lägg till ditt barns vikt, längd eller båda

g

cm

Viktkurva

Längdkurva