MyFeed Personalized Content
Artikel
Add this post to favorites

Allmänna villkor

Tack för att du besöker vår webbplats. Var vänlig och läs igenom dessa allmänna villkor noggrant eftersom du godkänner dessa villkor när du använder denna webbplats. På hela webbplatsen betyder "vi", "oss", "vår", "Nestlé" och "Nestlé-koncernen" Nestlé Sverige AB och dess dotterbolag.

6min att läsa Jun 12, 2017

Integritetspolicy

All personlig information eller personligt material som skickas till Nestlés webbplatser är underkastad Nestlés integritetspolicy.

Informationens exakthet, fullständighet och aktualitet

Vi är inte ansvariga för om information som vi tillhandahåller på denna webbplats är korrekt eller fullständig. Din eventuella tillit till material på denna webbplats är ditt eget val. Du samtycker till att det är ditt ansvar att kontrollera eventuella ändringar i materialet och informationen som finns på denna webbplats.

Överföring

All icke-personlig kommunikation eller icke-personligt material som du överför till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive information, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, är och kommer att behandlas som icke konfidentiell och icke-personlig information. Allt som du överför eller skickar till Nestlé blir Nestlés egendom och kan användas för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till, återgivning, avslöjande, överföring, publicering, utsändning och utskick. Nestlé kan dessutom fritt använda (inklusive, men inte begränsat till utveckling, produktion, reklam och marknadsföring av produkter) idéer, konstverk, uppfinningar, utveckling, förslag eller koncept från den information som du skickar till denna webbplats. All sådan användning sker utan ersättning till den part som lämnar informationen. Genom att skicka in information garanterar du att det är du som äger materialet/innehållet, att det inte är ärekränkande och att Nestlés användning inte kränker tredje parts rättigheter. Nestlékoncernen är inte skyldig att använda information som du lämnar.

Immateriella rättigheter

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé SA

Alla rättigheter förbehållna. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till all text, alla bilder och annat material på denna webbplats tillhör Nestlé-koncernen eller används med tillstånd från den aktuella ägaren.

Det är tillåtet att surfa på webbplatsen, återge valda delar genom att skriva ut, lagra på en hårddisk eller distribuera till andra individer. Detta kan endast göras om du inte ändrar upphovsrätt eller annan äganderätt och att ovanstående varumärken visas på sådana reproduktioner. Ingen återgivning av någon del av denna webbplats får säljas eller distribueras i kommersiellt syfte och får inte heller ändras eller införlivas i andra arbeten, publiceringar eller webbplatser.

Varumärken, logotyper, figurer och märken för tjänster som visas på denna webbplats tillhör Nestlé. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som ett beviljande av någon licens eller rätt att använda varumärken som visas på denna webbplats. Din användning/missbruk av varumärkena på denna webbplats, eller annat innehåll på webbplatsen, förutom vad som anges i dessa allmänna villkor, är strängt förbjuden. Du är också medveten om att Nestlé kommer att hävda sina immateriella rättigheter så långt lagen gör det möjligt, inklusive väcka åtal för grova brott.

Länk till andra webbplatser

Länkar på Nestlé-koncernens webbplatser kan ta dig utanför Nestlés nätverk och Nestlé tar inget ansvar för innehållet, korrektheten eller funktionerna på dessa andra webbplatser. Länkarna finns där i god tro och Nestlé-koncernen kan inte hållas ansvarigt för eventuella senare ändringar av andra webbplatser som vi länkar till. Att det finns länkar till andra webbplatser innebär inte ett godkännande av Nestlé-koncernen. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom integritetspolicyn på alla andra webbplatser som du besöker.

Garantier och ansvarsfriskrivning

Användning av denna webbplats sker på egen risk.

Garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgänglig", vilket innebär att Nestlé inte lämnar några garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive underförstådda garantier för försäljning och lämplighet för ett visst ändamål, inklusive garantier eller utfästelser om att materialet på denna webbplats är fullständigt, korrekt, tillförlitligt, aktuellt, inte kränker tredje parts rättigheter, att tillgången till denna webbplats är ständig eller felfri, att denna webbplats är säker, att råd eller yttranden från Nestlé på denna webbplats är korrekta eller tillförlitliga och inga som helst utfästelser eller garantier lämnas av Nestlé.

Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier, vilket innebär att vissa av dessa begränsningar kanske inte gäller för dig. Var vänlig och kontrollera lokal lagstiftning för att se vad som gäller för dig.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller avsluta din tillgång till denna webbplats eller delar av denna webbplats eller någon funktion eller del därav, när som helst.

Ansvarsfriskrivning

Nestlé eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera denna webbplats för vår räkning, har inget ansvar för direkta, oförutsedda, indirekta eller bestraffande skador, kostnader, förluster eller ansvar som är en följd av din tillgång till, användning av, oförmåga att använda, ändring av innehållet på denna webbplats eller till följd av någon annan webbplats som du kom till via en länk på denna webbplats eller på grund av åtgärder vi vidtar eller inte vidtar på grund av att du skickar e-post till oss.

Nestlé eller någon annan part som är inblandad i att skapa, producera eller leverera denna webbplats, har inget ansvar för att uppdatera material och tjänster som görs tillgängliga på denna webbplats eller för att leverera korrigeringar, uppdateringar eller utgivningar i samband med detta. Materialet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Vidare har Nestlé ingen skyldighet eller något som helst ansvar för eventuella förluster som orsakas av virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din användning av, tillgång till eller nedladdning av material från denna webbplats. Om du väljer att ladda ner material från denna webbplats sker det på egen risk.

Förbjudna aktiviteter

Det är förbjudet att utföra en handling som Nestlé kan betrakta som olämplig och/eller anse som olaglig eller som är förbjuden enligt lagar som gäller för denna webbplats, inklusive men inte begränsat till:

 • Varje åtgärd som utgör ett brott mot antingen den personliga integriteten (inklusive överföring av privat information utan den berörda personens samtycke) eller mot någon annan av individens juridiska rättigheter;
 • Att använda denna webbplats för att förtala eller kränka Nestlé, dess anställda, andra personer eller agera på ett sätt som skadar Nestlés varumärke samt ladda upp filer som innehåller virus och som kan orsaka skada på Nestlé-koncernens eller andra individers egendom.

 

Du och Nestlé är överens om att eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med användning av denna webbplats skall regleras av schweizisk lag och avgöras av domstolarna i Schweiz.

Uppdateringar angående ansvar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigeringar av denna information. Var vänlig och besök den här sidan då och då för att se om det finns någon ny information.

Gå med i

MVP Logo

Bli medlem i Baby&you & få massor av klubbförmåner!

 • newsletter icon

  Innehåll till dig

  Njut av ett personligt anpassat innehåll, råd och en guide där du kan följa de första 1000 dagarna av föräldrarskapet steg för steg.

 • Verktyg

  Verktyg

  Prova våra skräddarsydda, praktiska verktyg som guidar dig genom föräldrarskapsresan.

 • coupons

  Rabatter

  Få extra rabatter på relevanta produkter när ditt barn växer.

Search icon

Har du fortfarande inte hittat vad letar du efter?

Testa vår nya smarta sökmotor. Vi har alltid något att erbjuda dig.